Anledningen till att Snêk Aktiebolag hanterar personuppgifter är att kunna ge dig som kund en bättre upplevelse och service och att kunna fullfölja våra åtaganden gällande exempelvis garantier och leveranser. Säkerheten prioriteras och Snêk Aktiebolag gör sitt yttersta för att skydda dina uppgifter och du bestämmer om dina uppgifter ska raderas.

Personuppgifter

För oss på Snêk är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer de lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. Nedan framgår vilken slags information vi samlar in och hur den används. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter. Snêk Aktiebolag, 559206-5055, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du här.

Offertförfrågningar

För offertförfrågningar behövs följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer, e-post
 • Personnummer
 • Leveransinformation

Denna information är nödvändig för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Informationen sparar vi i 36 månader från det att offerten har skickats, för att kunna fullfölja supporten av våra tjänster. 

Beställningar

För att kunna hantera dina beställningar och köp behövs följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer, e-post
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Information om din beställning

Syftet här är att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Informationen sparas i 7 år från det att leverans och betalning har skett, vilket föreskrivs i bokföringslagen. Efter sju år raderas personuppgifterna. Beställningsnummer och fastighetens adress kommer dock att finnas kvar för att kunna fullfölja reklamations- och garantiåtaganden.

Kundupplevelse

För att kunna erbjuda dig en personanpassad sajt som ger dig bästa möjliga användarupplevelse samt relevanta produktvisningar och rekommendationer använder vi följande uppgifter:

 • IP-adresser
 • Data som samlats in ifrån cookies och liknande, exempelvis vilka produkter du klickat på och tidigare shoppinghistorik.

Vi kan då ge dig  förslag på andra produkter du kanske skulle tycka om på vår sajt. Detta gör vi med den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en så bra och anpassad sajt som möjligt. Vi sparar sådan data i max ett år från din senaste aktivitet. Om du vill att vi raderar denna data kan du närsomhelst höra av dig till oss.

Du kan även rensa din cookie data, läs mer om det i vår cookiepolicy.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra oss mot dig och visa våra produkter och erbjudanden både på vår sajt och genom samarbetspartners, hanterar vi de här uppgifterna om dig:

 • IP
 • Data som samlats in ifrån cookies och liknande, exempelvis vilka produkter du klickat på och sidor du har besökt.
 • Ordernummer

Detta gör vi med den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att marknadsföra våra produkter till dig upp till ett år efter din senaste aktivitet på vår sajt. För att göra detta använder vi oss av olika externa annonstjänster och samarbetspartners. Du kan också läsa mer om denna insamling, delning och användning av data samt ta bort uppgifterna som hanteras via dessa kanaler i vår cookiepolicy.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev, få olika erbjudanden eller vara med i kundundersökningar behöver vi hantera dessa uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Uppgifter du själv lämnat till exempel åsikter, feedback.

Detta gör vi endast när vi fått ditt samtycke i samband med att du lämnar uppgifterna. Lagringstiden kan vara olika beroende på situation, men står alltid med i samtycket som du ger vid det tillfället.

Förbättring av tjänst

För att kunna, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system behandlar vi följande uppgifter om dig:

 • Köp- och användargenererad data, som exempelvis klick- och besökshistorik.
 • Tekniska data rörande enheter och deras inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, t.ex. hur du har använt sajten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, felkoder, hur du når och lämnar tjänsten.

Detta gör vi för att tillgodose vårt intresse av att förbättra och utveckla vår sajt samt våra produkter och erbjudanden till dig. Detta görs genom analys på aggregerad nivå, dvs att analysen är generell och inte på individnivå. Vi sparar data som underlag i ett år från din senaste aktivitet, och sedan avidentifieras informationen, vilket innebär att det inte går att se vem som uppgifterna tillhör. Om du skulle återkomma inom två år från det att uppgifterna avidentifierats, kopplar vi ihop dina uppgifter med ditt tidigare besök för att bättre förstå hur återkommande kunder generellt använder vår sajt. Om det däremot har gått mer än två år sedan vi avidentifierade dina uppgifter, kan vi inte längre koppla ihop uppgifterna, din historik är tom. Har du nyttjat din rätt att bli raderad kommer vi inte att kunna återkoppla någon information om dig.

Vilka kan uppgifterna delas med?

Vi delar ibland information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare för att kunna fullgöra de åtaganden och förbättringar, som är beskrivna ovan. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon. De som vi kan komma att dela din information med är:

Tjänsteleverantörer:

För att kunna fullfölja våra avtal, delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast använda dina personuppgifter för detta ändamål.

Betaltjänstleverantörer

För att administrera betalningar via sajten kan vi komma att använda oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer det betalsätt du vill använda.

Samarbetspartners

För att kunna fullfölja våra åtaganden enligt din beställning förutsätter det att vi måste kunna dela personuppgifter som exempelvis adress, personnummer, namn och ordernummer. Uppgifterna delas endast för detta syfte.

Övriga mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till verksamhetens nya ägare och dennes rådgivare.

Överföring utanför ESS

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och om vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.