En avstämning görs alltid med dig innan produktionen av ditt kök påbörjas. Vi går igenom din design och föreslår alternativa lösningar om vi ser något problem. Avstämningen sker på Google Meet.