Timeless Value

Vårt måtto “Timeless Value” genomsyrar allt i vårt tänkande. Vi ser bakåt och tänker framåt. Vi tar det bästa som det traditionella och beprövade har att erbjuda och kombinerar det med modern teknik för att skapa en tidlös kvalitetsprodukt. Det handlar inte bara om slutproduktens kvalitet och design, vägen dit är lika viktig, speciellt miljöaspekten.

Namnet

Namnet Snêk kommer från en av de gamla norrländska “bondska” dialekterna. Ordet betydet “snickra”.

Orten

Snêk har sin hemvist i det gamla brukssamhället Törefors, Kalix kommun. Sedan 1800-talet har träindustrin stått i centrum där. År 1886 anlades sågverket, där de anställda så småningom försågs med både bostäder och skola av den dåvarande ägaren.

1929 började tillverkning av träfiberskivor och som mest arbetade 300 man på bruket. Sedan 1970-talet har där varit snickeri och trähusproduktion.

En vinterbild  från 1930-talet som visar de i dagsläget äldsta nuvarande bygganderna på området.

Efter en brand 1932 byggs de nuvarande produktionslokalerna.

Grundarna

Varför måste det vara så dyrt att bygga ett traditionellt kök om man inte vill kompromissa med kvaliteten?

Frågan ställdes under en köksrenovering av vår sekelskifteslägenhet, vilket så småningom ledde till skapandet av Snêk.

För att minimera priset utan avkall på kvalitet, går våra kök direkt från fabriken till kunden utan mellanhänder. Kunden ritar köket själv och kundens design går efter avstämning till produktionslinjen. Med vårt modulsystem är köket enkelt att montera. Kunden kan påverka priset genom sitt val av hur mycket kunden vill göra själv. Ett omonterat kök ger även en lägre fraktkostnad. En modern maskinpark, som automatiserar mycket av det som traditionellt görs för hand, är en ytterligare faktor som bidrar till en kostnadseffektiv process.