INNAN DU BÖRJAR MONTERA

Vi rekommenderar att innan ni påbörjar monteringen av ert nya Snêk kök läser igenom våra monteringsanvisningar och tittar på våra steg- för-steg monteringsanvisningsfilmer.

 

TIPS

Vilka verktyg ni kan komma att behöva för montering av ert kök kan variera beroende på vilka stommar du valt. Verktyg som kan komma att behöva är: skruvdragare/borr, skruvmejsel, tving, måttband, penna, vattenpass, vinkelhake och eventuellt en såg.

Vi rekommenderar att ni sorterar upp köksdelarna stomme för stomme för att underlätta vid monteringen.

Var alltid två personer vid montering då det finns risk att stommarna kan knäckas om de inte hålls räta medan delarna sätts ihop.

OBS! Eftersom det finns många olika sorters väggmaterial levereras våra kök utan skruv till väggskenan. I en järnhandel eller ett byggvaruhus kan ni få hjälp med att välja rätt skruv för just era väggar.

Samtliga delar till ditt kök ska förvaras inomhus i normal rumstemperatur och luftfuktighet. Läs gärna igenom våra villkor och vår dokumentation om toleranser.

STOMMAR

 • Gnugga in alla glidande laxstjärtsfogar ordentligt med stearin innan montering.
 • Montera fast gångjärnsplattor med träskruv 4,0x17 (2st skruvar/gångjärnsplatta).
 • Montera fast lådskenorna med system-skruv 6,3x11 (3st skruvar/skena, 1st fram, 1st bak och 1st mitten).
  Obs! Läs ”LÅDSKENOR” innan montering.
 • Montera ihop sidostyckena med bottenplattan.
 • Montera fast sockelbenen med träskruv 4,0x40 (4st skruvar/sockelben). Sockelbenen kan placeras fritt då det gäller utanpåliggande sockel, så långt fram och bak som möjligt ger bäst stabilitet. Med innanförliggande sockel med klack ska sockelbenen placeras 90mm från framkant (mätt utan ramverk).
 • Montera bakstycket, var noga med att bakstycket trycks ända ner i urtaget i bottenplattan.
 • Montera överliggare i bakkant respektive framkant. Använd träskruv 4,0x35 (4st skruvar/ överliggare). Obs! Högskåp och väggskåp har en överdel medan bänkskåp har två överliggare som skruvas fast, använd träskruv 35x4mm.
 • Skruva fast S-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/S-klick) med 30 cm mellanrum. Använd S-klick mallen som medföljer för att enkelt kunna centrera S-klicken.
 • Montera väggskenan på väggen. Använd träskruv med passande längd beroende på material i väggen (skruv medföljer ej).
 • Montera montageskenan på stommens baksida med träskruv 4,5x25 (2-3st skruvar/skena beroende på skenans längd).

Stomme mot stomme
Stommar bredvid varandra sätts ihop med kopplingshylsor. Det finns fyra färdigborrade håligheter på insidan av stommen för detta. Håligheterna är inte genomborrade utan det måste ni göra själv.
- Placera stommarna bredvid varandra och fixera med en tving.
- Genomborra håligheterna (4st sammanlagt), hålen ska linjera (använd 5mm borrstorlek).
- Fäst samman stommarna med 4st kopplingshylsa + kopplingsskruv M4.

Stomme för ugn och häll har ingen rygg eller väggskena och behöver inte monteras fast i väggen. Dessa stommar kopplas ihop med kopplingshysla + skruv M4 med intilliggande stommar.

SOCKLAR - Innanförliggande (med klack)

 • Montera samman sockelbitarna med 2+2st träskruv 3,5x50 på “klack” sockel.
 • Skruva fast S-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/S-klick).
 • Placera socklarna på plats.
 • Montera fast ramverken på stommarna.

SOCKLAR – Längsgående

 • Montera fast beslagen för clips för sockelben med 3×12 (2st skruv/beslag).
 • Klicka fast sockeln i sockelbenen.
 • Montera fast ramverken på stommarna.

SOCKLAR – Utanpåliggande

 • Montera fast ramverken på stommarna.
 • Skruva en skruv 5×50 i ramverket (monteras sedan ihop med medföljande bricka).
 • Montera fast upphängningsbeslagen med träskruv 3,5×12 på sockelns insida i det urfrästa spåret (3st skruv/beslag).
 • Häng upp sockeln på ramverken.

LUCKOR & LÅDOR

 • Montera fast gångjärnen på skåpsluckorna med träskruv 3,5x17 (2st skruv/gångjärn).
 • Montera fast luckorna på skåpen.
 • Montera fast lådbeslagen på lådorna undersida genom att använda:
  • 2st Träskruv 3,0x10 i botten
  • 2st Träskruv 3,5x17 snett fram i lådan
  • 2st Träskruv 3,5x17 bakre
 • Borra genomgående hål där montageskruvarna i lådan skall sitta. Borra inifrån lådan (använd borrstorlek 5 mm).
 • Använd den medföljande jiggen för att placera lådfronten i korrekt höjd på lådan.
  • Fronten ska sticka ner 16 mm på undersidan av lådan.
  • Utsticket på sidorna skall vara symmetriskt.
 • Montera lådfronterna med monterngsskruv 4,0x35 (2s/låda).
 • Skruva fast montageskruvarna.
 • Placera lådan i stommen.

HÖRNSKÅP

 • Mät ut stolpens placering med hjälp av den horisontella ramverksbiten och montera stolpen med vinkelbeslag och träskruv 4x20 kullrig skalle (6st skruvar/vinkelbeslag).
 • Skruva fast S-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/S-klick) med 30 cm mellanrum. Använd S-klick mallen som medföljer för att enkelt kunna centrera S-klicken.
 • Montera fast ramverken på stommarna.
 • Mät och markera ut bredden på plywoodskivan, kapa den sedan till önskad bredd.
 • Montera fast plywoodskivan med träskruv 4,0x35 (5-7st). Förborrade hål finns.
 • Borra hål för gångjärnsplatta (borrstorlek 3mm), använd medföljande borrmall.
 • Skruva fast gångjärnsplattorna med träskruv 4,0x17 (2st skruvar/gångjärnsplatta).
 • Montera fast gångjärnen på skåpsluckan med träskruv 3,5x17 (2st skruv/gångjärn).
 • Montera fast luckan i skåpet.

ÖVERSKÅP

 • Montera stommen för överskåpet enligt samma princip som andra stommar (se STOMMAR).
 • Placera 4st dominokex i de färdigfrästa hålen.
 • Montera upp väggskenan med träskruv med passande längd beroende på material i väggen (medföljer ej)
 • Lägg i överskåpets bottenplatta på underskåpets ovansida.
 • Montera fast överskåpet.
 • Montera fast ramverken på stommarna.

DISKMASKINSFRONT

 • Montera en skruvlist med träskruv 4,0x35 (2st) på intilliggande stomme.
 • Skruva fast S-klick på skruvlisten med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/S-klick).
 • Montera fast ramverksbiten.
 • Mät och montera fast skruvlist på vägg och golv med passande längd beroende på material i vägg/golv (medföljer ej).
 • Skruva fast S-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/S-klick) med 30 cm mellanrum på en stolpe och fäst därefter ramverksbiten.
 • Montera sidostycket med träskruv 4,0x35 (6st).
 • Montera diskmaskinen i stommen enligt diskmaskinleverantörens anvisningar.
 • Montera och limma dominokex i de färdigfrästa hålen på de övre och nedre horisontella ramverksbitarna (2st/ramverk) och montera ramverken på diskmaskinsfronten med en 2 mm glipa.
 • Montera diskmaskinsfronten på diskmaskinen (enl. diskmaskin leverantörens anvisningar).

DISKMASKINSFRONT – För mindre luckor

 • Montera 2st vinkelbeslag på insidan av ramverkets nederdel med träskruv 3,5×17 (4st skruvar/vinkelbeslag).
 • Limma och montera dominokex i de färdigfrästa hålen på de horisontella ramverksbiten (2st/ramverksbit) och montera den sedan på diskmaskinsfrontens övre kant med 2mm glipa.
 • Montera fast diskmaskinsfronten på diskmaskinen (enl. diskmaskin leverantörens anvisningar).

TÄCKSIDOR

Täcksidor sätts fast mot stommar genom fastskruvning inifrån stommen. Det finns minst fyra förborrade hål för detta. Använd träskruv 4,0x35.

TÄCKSIDA ­– med 20mm ramverk

 • Montera fast 20 mm ramverksbiten på stommen.
 • Montera fast täcksidan på stommen genom att skruva inifrån stommen med träskruv 4,0×35.

Här kan man välja att antingen ha spåret på framsida stomme mellan ramverk och täcksida synligt eller välja att spackla, slipa och måla spåret för att få ett sömlöst utseende.

TÄCKSIDA ­– med övermått

 • Mät och kapa täcksidan till önskad bredd.
 • Montera fast täcksidan på stommen genom att skruva inifrån stommen med träskruv 4,0×35.
 • Spackla över spåret mellan täcksidan och ramverket med snickerispackel.
 • Låt spacklet torka (torktid; följ spackeltillverkarens anvisning).
 • Slätslipa spacklet.
 • Avlägsna slipdammet och måla med önskad färg.

LÅDSKENOR

Endast ett hål har förborrats i stommen för systemskruv, de två andra hålen får borras vid montering. Detta på grund av att luftfuktighet gör att djupet på stommen varierar med upp till 2 mm. En 5 mm borr används. En linje har frästs i stommen för att underlätta vågrät borrning.

För lådor innanför luckor skall skenan monteras i det första hålet ute i kanten. För lådor med lådfront skall skenan monteras i det andra hålet.

Vi rekommenderar att lådskenorna skruvas fast i stommen innan stommen monteras.

RAMVERK MOT VÄGG

Ramverk mot vägg placeras mellan stomme och vägg för att säkerställa sammanhängande passform och för att det ska finns tillräckligt med plats för att öppna luckor och lådor. Det är särskilt användbart om dina väggar inte är helt räta. Ibland skickas ramverksbitarna som ska möta en vägg med övermått för kapas in på plats (detta efter överenskommelse med kund).

 • Montera fast ramverksbiten på stommen.
 • Placera stommen mot väggen.
 • Mät och markera ut önskad bredd från vägg till ramverksbitens nedre del.
 • Mät och markera ut samma bredd från vägg på ramverksbitens övre del.
 • Dra en rak linje mellan markeringarna och kapa.
 • Nu bör ramverksbiten ha perfekt passform

MONTERING AV VITRINGLAS

Eftersom det finns många olika typer av spik med varierande utseende och utförande för att fästa listerna för vitronglas, ingår de inte vid leverans.

 • Förborra hål i listerna för vitringlasen med borrstorlek 1,5-2mm (alternativt borrstorlek passande den spik ni valt).
 • Placera glasskivan i luckan.
 • Spika fast listerna (spik medföljer inte)

JUSTERING AV LÅDOR

Lådorna är monterade på lådskenor från Grass och kan efterjusteras.

Om lådorna sticker ut med några mm från ramverket är det antagligen för att metallpinnen som sitter i lådskenan inte låser fast i beslaget i lådans bakkant. Om detta är fallet så är det bara att få in en hand på baksidan och trycka/styra in så att metallpinnen hamnar i urtaget och låser korrekt. Kontrollera även att plastbeslagen bak på lådan sitter rätt, att ni inte råkat växla höger och vänster.

GÅNGJÄRN OCH BESLAG

Gångjärnen i Heritage serien kombinerar en utanpåliggande stapel med gryta. Detta gör att gångjärnen kan efterjusteras.

I regel kompletteras luckor högre än 100 cm med ett tredje centrerat gångjärn, för gångjärnet borras inga hål i stommen, utan borras på plats vid montering. Vi rekommenderar att dörren monteras med två gångjärn först, sedan borras gångjärnshålen med det tredje gångjärnet som en mall.

För kyl/frys som monteras med Door-On-Door montering behövs inga gångjärn då luckan fixeras på vitvarans dörr. Vi fräser dock in urtag i luckan för gångjärn. I dessa fall bör gångjärnen kapas av så att dom blir dekorgångjärn.

En borrmall för gångjärnshål skickas med alla kök.

TA HAND OM DITT KÖK

Gratulerar till ert nya Snêk kök!

Med lite omsorg och skötsel kommer ditt nya kök att behålla sitt utseende i många år framöver.
Läs gärna våra skötselråd om hur du bäst tar hand om ditt nya kök.