Stommar

Alla glidande laxstjärtsfogar måste gnuggas in ordentligt med stearin innan montering. Var alltid två personer vid monteringen då det finns risk att stommarna kan knäckas om dom inte hålls räta medan delarna sätts ihop.

Var noga med att bakstycket trycks ända ner i skåran i bottendelen.

Högskåp och väggskåp har en överdel medan bänkskåp har två överliggare som skruvas fast. Använd träskruv 35x4mm för dessa.

Stomme mot stomme

Stommar bredvid varandra sätts ihop med kopplingshylsor. Det finns fyra förborrade hål på stommen för detta.

Överliggare

Bänkskåp har 2st överliggare som skruvas fast i fram- respektive bakkant av stommen. Använd träskruv 35x4mm till dessa.

Ramverk

Ramverket monteras efter att stommarna står på plats. Laxclipsen skruvas först fast på stommarna med ca 30 cm mellanrum. Clipsen centreras i stomkanten.

Täcksidor

Täcksidor sätts fast mot stommar genom fastskruvning innifrån stommen. Det finns minst fyra förborrade hål för detta.

Lådor

Lådskenor

Endast ett hål har förborrats i stommen för systemskruv, de två andra hålen får borras vid montering. Detta på grund av att luftfuktighet gör att djupet på stommen varierar med upp till 2 mm. En 5 mm borr används. En linje har frästs i stommen för att underlätta vågrät borrning.

För lådor innanför luckor skall skenan monteras i det första hålet ute i kanten. Distanslister mellan stomme och låda medföljer i leveransen. Montera dessa på den sida luckans gångjärn sitter.

För lådor med lådfront skall skenan monteras i det andra hålet.

Vi rekommenderar att lådskenorna skruvas fast i stommen innan stommen monteras

Justering av lådor

Lådorna är monterade på lådskenor från Grass och kan efterjusteras.

Om lådorna sticker ut med några mm från ramverket är det antagligen för att metallpinnen som sitter i lådskenan inte låser fast i beslaget i lådans bakkant. Om detta är fallet så är det bara att få in en hand på baksidan och trycka/styra in så att metallpinnen hamnar i urtaget och låser korrekt. Kontrollera även att plastbeslagen bak på lådan sitter rätt, att ni inte råkat växla höger och vänster.

Lådfront

  1. Börja med att borra genomgående hål där montageskruvarna i lådan skall sitta. Borra inifrån lådan. Använd montageskruv 4,2x32mm
  2. Använd den medföljande jiggen för att placera lådfronten i korrekt höjd på lådan.
    1. Fronten skall sticka ner 16 mm på undersidan av lådan.
    2. Utsticket på sidorna skall vara symmetriskt.
  3. Skruva i montageskruvarna så fronten fastnar i lådan, skruva dock inte i skruvarna hela vägen.
  4. Använd tvingar och fixera lådan mot fronten så att det inte finns någon glipa.
  5. Skruva fast montageskruvarna.

Luckor & Beslag

Gångjärnen i Heritage serien kombinerar en utanpåliggande stapel med gryta. Detta gör att gångjärnen kan efterjusteras.

I regel kompletteras luckor högre än 100 cm med ett tredje centrerat gångjärn, för gångjärnet borras inga hål i stommen, utan borras på plats vid montering. Vi rekommenderar att dörren monteras med två gångjärn först, sedan borras gångjärnshålen med det tredje gångjärnet som en mall.

För kyl/frys som monteras med Door-On-Door montering behövs inga gångjärn då luckan fixeras på vitvarans dörr. Vi fräser dock in urtag i luckan för gångjärn. I dessa fall bör gångjärnen kapas av så att dom blir dekorgångjärn.

En borrmall för gångjärnshål skickas med alla kök.

Montageskena

Vi rekommenderar att använda medföljande montageskenor, detta gör att stommarnas montering mot väggen inte syns.

Väggskenan tillverkas i 10mm furuplywood och är anpassad för att passa motsvarande upphängningsskena som monteras i bakkant på skåpen. Golvstående skåp har en skena, medan väggskåp har två.

Sockel

För kök där golvsockeln skall vara utanpåliggande och där stommarna går hela vägen ner till golvet så används ett specialbeslag för fastsättning av sockeln. Beslaget skruvas fast i det infrästa spåret på insidan av sockeln, sedan sätts en skruv i stommen som sockeln hängs upp på.

Front för diskmaskin

Vi har anpassat vår diskmaskinsfront så att den ska fungera med de flesta integrerade diskmaskiner på marknaden.

Många diskmaskiner har en svängradie som gör att luckan rör sig nedåt när luckan öppnas.

De övre och nedre horisontella ramverken limmas och pluggas fast i luckan, luckan blir då 800 mm hög. Alternativt kan man sätta fast de horisontella ramverken i intilligande stommar med vinkeljärn, luckan blir då 714 mm hög.

Vid val av innanförliggande sockel i ert kök tillverkar vi en u-formad sockel till diskmaskinen. Montera laxclips, se under fliken Ramverk, mot ytterkanten och montera sedan de vertikala ramverken.

Hörnskåp