Norrbottens Destilleris motto “A fusion of Extremes” kändes rätt från början för oss på Snêk. Båda företagen blandar det moderna och det traditionella och vi har båda en stark förankring i Norrbotten. Tillsammans har vi byggt ett kök och en bardisk för destilleriets showroom. Naturen är ett genomgående tema i produkterna från N|D. Vi har därför tagit fram ett kök som speglar Norrbottens natur.