Minsta orderbelopp

På grund av höga ställkostnader tar vi inte emot ordrar under 10 000 kr (inklusive moms & frakt) då alla ordrar tillverkas på beställning. Det går dock bra att komplettera en redan gjord beställning.

Beställningar

Du måste ha fyllt 18 år för att handla hos oss. Kunduppgifterna ska vara korrekta och alla obligatoriska fält ifyllda. Ni handlar enbart i ert eget namn. Snêk förbehåller sig för publiceringsfel, informationsfel och fel i specifikation för samtliga våra produkter och tjänster. Snêk kan inte garantera att varans utseende och beskaffenhet stämmer överens med bilderna på hemsidan, då bilderna skall ses som illustrationer. 

Bänkskivor

Det är kundens ansvar att inkomma med exakta mått på bänkskivor. Vid beställning av natursten kan den levererade bänkskivan skilja sig från exemplen som finns på hemsidan.

Vi tillämpar inte ROT vid montering av bänkskivor.

Leveranstider & Transport

Vår leveranstid ligger normalt sett på cirka 8-10 arbetsveckor på våra kök, beroende på om köket skall målas och stommar monteras av oss. Den räknas från mottagen betalning och efter avstämning med kunden. Den kan även påverkas av röda dagar, semestertider samt om beställd order ändras. Från slutet av november och året ut kan driftstörningar i leveranser uppstå. Vi kan inte ge något exakt datum för leverans. När ni blir kontaktade av transportbolaget bokar ni datum för utkörning av er beställning.

Varorna levereras till angiven adress eller så nära den adressen som transportören kan komma eller, i förekommande fall, till postutlämningsställe. Transportören bär inte in varorna. Leveransen kvitteras av mottagaren eller dennes ombud enligt transportörens anvisningar. Vi debiterar extra vid svårtillgängliga adresser, som t.ex. öar och trånga passager.

Boka ej in hantverkare innan leveransen mottagits och avsynats, då vi endast kan ge en uppskattad leveranstid. Vi ersätter inte stillastående montörer.

Vid leverans, kontrollera om förpackningen är skadad. Eventuella skador skall noteras på transportsedeln/avin som chauffören/utlämningsstället har. OBS! Utan noterad skada kan inte en reklamation göras. Dokumentera skadorna med foton, både med och utan emballage. Maila dessa till info@snek.se. Reklamationer ej gjorda inom 10 dagar efter leverans godkännes ej. Monterade luckor kan inte reklameras.

Våra produkter kommer på träpallar som kan vara upp till 3 meter långa. Vi tar tyvärr inte tillbaks dessa vid leverans.

Retur

Våra stommar, luckor och bänkskivor kan inte returneras då de är tillverkade specifikt för kund. Andra produkter kan returneras inom 14 dagar efter att ni fått er leverans under förutsättning att produktens närmaste skyddsförpackning inte är bruten.

Reklamationer gällande tillverkningsfel eller att varor inte stämmer med beställningen, görs till Snêks reklamationsavdelning via e-post info@snek.se

Leveransmottagaren får inte returnera, sälja eller reparera skadat gods innan detta är godkänt av Snêk. 

Övrigt

Snêk kan utan föregående avisering ändra information, produkter och priser, dock ej på redan beställda varor. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. 

Ansvar

Kunden ansvarar för att beställningsuppgifterna till Snêk (t.ex. antal, mått, färger och andra val) är korrekta. Om kunden upptäcker att lämnade uppgifter är felaktiga, eller önskar ändra sin beställning, måste kunden omedelbart kontakta Snêk. Snêk försöker alltid tillgodose kundens ändringar men kan inte garantera detta.

Kunden ansvarar för sina val i beställning även om kunden rådfrågat Snêk.

Force Majeure

Snêk är inte ansvarig för försenad produkt (inklusive leverans och garantiåtgärder) om förseningen orsakats av omständighet utanför Snêks rimliga kontroll. Exempel på sådan omständighet är – utan att utgöra fullständig förteckning – strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.

Priser & Betalning

Priserna är angivna i svenska kronor. Samtliga priser är inklusive 25% moms. Priserna inkluderar inte frakt och eventuella betalningsavgifter.

Snêk reserverar sig för eventuella prisändringar och felaktiga priser och har rätt att häva köpet och återbetala kunden för erlagd betalning innan produktion påbörjats. 

För beställningar på kök sker betalning via faktura; 50% i förskott vid orderläggandet och resterande 50% mot 10 dagar netto vid leverans.

Vid order i web shoppen gäller förskottsbetalning på 100% av beloppet.

Betalning görs på de sätt som anges på Snêks hemsida. För tillfället via Plusgiro.

Allmänna villkor för Snêk

Köpvillkoren tillämpas då svensk eller annan gällande lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen i fall som inte omfattas av dessa köpvillkor.