Norrbottens Destilleri

Norrbottens Destilleris motto “A fusion of Extremes” kändes rätt från början för oss på Snêk. Båda företagen blandar det moderna och det traditionella och vi har båda en stark förankring i Norrbotten. Tillsammans har vi byggt ett kök och en bardisk för destilleriets showroom. Naturen är ett genomgående tema i produkterna från N|D. Vi har därför tagit fram ett kök som speglar Norrbottens natur.