Bra tid för egen köksrenovering

När vi nu tillbringar mer tid i hemmet eller stugan på grund av arbete hemifrån, mindre resande, social försiktighet eller kommande semester, ges möjlighet till att ta tag i sedan kanske lång tid planerade renoveringsprojekt. Detta samtidigt som den ekonomiska osäkerheten leder till en ökad känslighet för prisnivån.

Snêk erbjuder kök till konkurrenskraftiga priser, vars kostnad dessutom kan sänkas i olika grad utifrån hur mycket kunden är beredd att göra själv i fråga om målning och montering.

För att möta intresset från kunderna presenteras här ett exempel på kök för mindre lägenheter och stugor.

Relaterade länkar

Se köket i designverktyget